Thông tin

Mạch thư

Mạch thư


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Mục tiêu của trò chơi là nối từng cặp chữ cái bằng cách sử dụng các đường kẻ ngang hoặc dọc sao cho tất cả các ô vuông của bảng được chiếm như trong ví dụ bên phải. Ngoài ra, các dòng không thể vượt qua.

Giải pháp

Hình ảnh sau đây cho thấy giải pháp:Bình luận:

 1. Baran

  The theme is interesting, I will take part in discussion. Cùng nhau chúng ta có thể đi đến một câu trả lời đúng. I am assured.

 2. Oegelsby

  Bạn đang nhầm. Tôi có thể bảo vệ các vị trí. Viết cho tôi trong PM, chúng tôi sẽ thảo luận.

 3. Gardalkree

  Một chủ đề vô đối, tôi rất quan tâm :)

 4. Dubhglas

  Theo ý kiến ​​của tôi bạn không đúng. Tôi yên tâm. Viết cho tôi trong PM, chúng tôi sẽ thảo luận.

 5. Nikojind

  Very advise you to visit a site that has a lot of information on the topic interests you.

 6. Marvin

  tin đùa !!Viết một tin nhắn