Bình luận

Hình vuông của hình chữ nhật

Hình vuông của hình chữ nhật


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Chúng ta có năm hình chữ nhật có các cạnh có các độ dài sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 mặc dù không nhất thiết phải theo thứ tự này. Với năm hình chữ nhật này, chúng ta có thể tạo thành một hình vuông lớn hơn.

Chiều dài của hình vuông nói là gì?

Giải pháp

Hình ảnh cho thấy hình vuông được hình thành bởi các hình chữ nhật khác nhau. Do đó, chiều dài của hình vuông kết quả là 11.Bình luận:

 1. Teague

  Tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của cô ấy. Trong đó không có gì trong đó và tôi nghĩ rằng đây là một ý tưởng rất tốt.

 2. Morfran

  Tôi xin lỗi vì đã can thiệp ... Tôi hiểu vấn đề này. Hãy thảo luận.

 3. Iccauhtli

  the very useful message

 4. Nezahualpilli

  Hello, I went to your project from Yandex and Kaspersky began to swear at viruses = (Viết một tin nhắn