Thông tin

Dây đa giác

Dây đa giác


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hôm nay chúng ta sẽ làm một nghề trong lớp. Đó là về việc nối tất cả các điểm của một đa giác bằng dây thừng để tạo nên một bức tranh rất đẹp giống như trong bản vẽ. Chu vi có 20 điểm được đánh dấu màu đỏ sao cho mỗi điểm nối với nhau và mỗi điểm còn lại bằng một sợi dây giữa chúng để chúng ta có một đoạn dây giữa hai điểm bất kỳ.

Bạn có biết tôi cần bao nhiêu sợi dây để tạo ra đa giác của mình không?

Giải pháp

Con số này có 20 điểm và phải có một kết nối với mỗi 19 điểm còn lại sẽ tạo ra tổng cộng 20 * 19 = 380 nhưng vì mỗi điểm được chia cho hai điểm, chúng tôi thực sự có một nửa, đó là , 190 phần dây thừng.

Nếu bạn tò mò, bạn có thể thấy các đa giác khác trên Wikipedia và bạn sẽ tìm thấy hình ảnh của một số đã được xây dựng trên trang này.