Thông tin

Đoán số

Đoán số


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Nếu tôi nghĩ về một số, tôi nhân nó với 3, sau đó tôi cộng 30, kết quả tôi đã chia cho 11, kết quả là 1 và cuối cùng tôi chia cho 7 tôi nhận được số 2. Anh ấy đã nghĩ gì?

Giải pháp

Cách dễ nhất để tìm giải pháp là hoàn tác tất cả các thao tác đã được thực hiện.

Chúng ta biết rằng kết quả cuối cùng là 2 và thao tác cuối cùng được chia cho 7, vì vậy kết quả trước đó là 14. Hoạt động trước đó trừ đi 1, vì vậy kết quả trước đó là 15. Vì con số này xuất phát từ việc chia cho 11, kết quả trước đó sẽ là 11 * 15 = 165. Bây giờ, thao tác trước đó là thêm 30, vì vậy kết quả trước đó sẽ là 135. Và thao tác đầu tiên đã được nhân với 3, do đó số bắt đầu sẽ là 135 / 3 = 45.