Thông tin

Phong trào thân cây

Phong trào thân cây


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Trước đây, để di chuyển các vật nặng, một số khúc gỗ có kích thước tương tự đã được sử dụng được đặt bên dưới vật thể cần di chuyển. Điều này đã được đẩy và các thân cây lăn để đối tượng di chuyển về phía trước.

Bản vẽ cho thấy bốn thân cây giống hệt nhau có chu vi 1 mét mỗi cái.

Khi các thân cây đi vòng tròn đầy đủ, Tải bao xa sẽ tiến?

Giải pháp

Khi con lăn tiến lên, điểm tiếp xúc mà chúng có với vật di chuyển với tốc độ một mét trên mỗi lượt đầy đủ. Tuy nhiên, vì các thân cây cũng tiếp xúc với mặt đất, mỗi mét cũng di chuyển một mét từ mặt đất để tổng chuyển vị của tải sẽ là tổng của cả hai, đó là: 2 mét.