Thông tin

Đếm màu

Đếm màu


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Nếu bạn nhìn vào hình bạn sẽ thấy ba nhóm sọc một với tông màu xám, một nhóm khác có tông màu xanh và nhóm kia có tông màu đỏ.

Bạn có thể đếm được bao nhiêu sắc thái khác nhau của màu xám, đỏ và xanh?

Giải pháp

Nếu bạn nhìn kỹ bạn sẽ thấy rằng có một tông màu xám, một màu xanh và một màu đỏ mặc dù có vẻ như có hai sắc thái của mỗi. Nếu nghi ngờ, bạn có thể mở bản vẽ bằng trình chỉnh sửa hình ảnh và kiểm tra màu của từng khu vực.