Thông tin

Buổi ra mắt nhà hát

Buổi ra mắt nhà hát


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Một phần bảy của vé đã được bán cho buổi ra mắt của một vở kịch. Nếu 240 vé chiếm hai phần ba số vé chưa bán được,

Tổng cộng có bao nhiêu địa điểm để bán?

Giải pháp

Tổng cộng có 420 địa điểm. Để tìm lời giải, bạn phải giải phương trình sau:

2/3 x 6/7 y = 240, trong đó y = 420.