Thông tin

Bánh răng đồng hồ

Bánh răng đồng hồ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hai bánh răng thuộc về bánh răng của đồng hồ có một mũi tên được đánh dấu với vị trí ban đầu như trong hình. Bánh xe nhỏ quay theo chiều kim đồng hồ và bánh xe lớn, do đó, ngược chiều kim đồng hồ. Nếu bánh xe lớn có 73 răng,

Cần bao nhiêu vòng quay đầy đủ để các mũi tên khớp lại?

Giải pháp

Bánh xe nhỏ sẽ mất 73 lượt đầy đủ trước khi mũi tên được căn chỉnh lại. Điều này là như vậy vì 73 là một số nguyên tố. Bánh xe nhỏ sẽ quay 73 lần và lớn nhất nđược n số lượng răng của bánh xe nhỏ.