Ngắn gọn

Từ 1 đến 12 với ba dây

Từ 1 đến 12 với ba dây


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sử dụng ba số tiền và với các ký hiệu và phép toán bạn cần,

Bạn có thể lấy số từ 1 đến 12 không?

Nhìn vào ví dụ này cho số không:

(9 - 9) × 9 = 0

Giải pháp

Đồng hồ này chứa giải pháp: