Ngắn gọn

Máy quay video

Máy quay video


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Băng video có thể ghi 2 giờ ở chế độ chất lượng cao (SP) hoặc 4 giờ ở chế độ chất lượng trung bình (LP) hoặc 6 giờ ở chế độ chất lượng thấp (XLP).

Sau khi ghi một chương dài 32 phút của loạt phim yêu thích của tôi ở chế độ SP và phim tài liệu dài 44 phút ở chế độ LP, Bao nhiêu phút vẫn có thể được ghi lại trong chế độ XLP?

Giải pháp

Bạn phải dành mỗi phút trong cùng một định dạng:
32 'trong SP bằng 96' trong XLP
44 'trong LP bằng 66' trong XLP
Tổng số phút đã ghi được chuyển sang định dạng XLP là 66 '+ 96' = 162 '
Vì vậy, chúng tôi đã rời khỏi để ghi 360'-162 '= 198 phút.