Bình luận

Vấn đề của hai con gà tây

Vấn đề của hai con gà tây


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hai con gà tây nặng hai mươi cân giữa hai người, người bán thịt nói.

Mỗi pound nhỏ nhất có giá hơn hai pence so với mỗi pound lớn nhất.

Bà Smith đã mua số tiền nhỏ nhất với giá 82 pence và bà Brown trả 2,96 bảng cho con gà tây lớn. Mỗi con gà tây nặng bao nhiêu?

Lưu ý: Một pound là 100 pence.

Giải pháp

Con gà tây lớn nặng mười sáu pound (ở mức 18,5 pence một pound) và con nhỏ bốn pound (ở mức 20,5 pence một pound).