Ngắn gọn

Chúng ta có bao nhiêu hộp?

Chúng ta có bao nhiêu hộp?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Đây là một vấn đề để giải quyết về mặt tinh thần, mà không cần sự trợ giúp của giấy và bút chì hoặc các phương tiện khác.

Chúng tôi có ba hộp có kích thước bằng nhau cá nhân và tách biệt với nhau. Bên trong mỗi hộp có hai cái khác nhỏ hơn và trong bốn cái khác vẫn còn nhỏ hơn.

Tổng cộng có bao nhiêu hộp?

Giải pháp

Chúng tôi có tổng cộng 33 hộp:

3 hộp lớn
6 hộp vừa
24 hộp nhỏ