Thông tin

Tôi có thể hỏi ai đó những câu hỏi nào để giúp họ vượt qua niềm tin tiêu cực "bất cứ điều gì xảy ra với tôi sẽ trở thành một sự xáo trộn lớn"?

Tôi có thể hỏi ai đó những câu hỏi nào để giúp họ vượt qua niềm tin tiêu cực


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Giả sử một người có niềm tin tiêu cực mạnh mẽ rằng bất cứ điều gì xảy ra với cuộc sống của anh ta sẽ gây ra cho anh ta một sự xáo trộn lớn.

Sau đó, người này giải thích tất cả các sự kiện từ quan điểm của niềm tin này. Kết quả là một người thường xuyên hoảng sợ.

Lần sau khi một sự kiện nào đó xảy ra trong cuộc đời của người này và anh ấy / cô ấy tự động chuyển sang kết luận tiêu cực do niềm tin này, thì tôi có thể hỏi anh ấy những câu hỏi nào để giúp anh ấy thấy rằng một sự kiện không quan trọng như anh ấy nghĩ nó là?