Ngắn gọn

Đường liên tục

Đường liên tục


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ảo ảnh của Poggendorff dựa trên hiệu ứng quang học xảy ra khi một đường nghiêng bị gián đoạn trong một đoạn, điều này gây ra hiệu ứng rằng các mảnh kết quả không thuộc cùng một đường.

Phần mở rộng của dòng bên trái là gì?

Giải pháp

Nếu chúng ta nhìn nhanh vào bản vẽ, có vẻ như phần mở rộng của dòng bên trái tương ứng với dòng B, trong khi thực tế nó là dòng C.