Bình luận

Công thức bao

Công thức bao


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Chúng tôi có ba người với một phong bì mỗi. Một trong những phong bì ẩn giấu một công thức bí mật. Họ nói với chúng tôi như sau:

Người 1
- Công thức không có ở đây
- Công thức trong phong bì 2

Người 2
- Công thức không có trong phong bì 1
- Công thức nằm trong phong bì 3

Người 3
- Công thức không có ở đây
- Công thức nằm trong phong bì 1

Trong một trong hai câu nói của anh ta là đúng, trong một câu khác, hai câu sai và một câu khác sai và câu kia đúng.

Công thức ở đâu?

Giải pháp

Công thức nằm trong phong bì 3.