Chi tiết

Gói lập phương

Gói lập phương


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Họ đưa cho chúng tôi một khối lập phương giống như trong hình và một tờ giấy mà chúng tôi phải bọc nó hoàn toàn. Chúng ta có thể thực hiện một số vết cắt dọc theo các đường được đánh dấu nhưng giấy phải ở trong một mảnh.

Những vết cắt phải được thực hiện trong giấy để bọc khối?

»Ban đầu được thấy trong Mathteacherctk

Giải pháp

Cần thực hiện ba vết cắt trên giấy như được mô tả trong các hình ảnh sau: